Gamla Grabbarna

Gamla Grabbarnas styrelse 20221101-231031

GG:s styrelse består av fyra ledamöter.

Ove Mählkvist Ordförande (silvermärke nr 54, år 1972, guld år 1982)
Raymond Frithiof Kassör (silvermärke nr 67, år 1983, guld 1992)
Eva Hultén Sekreterare (silvermärke nr 108, år 2009)
Bernt Holmgren Klubbmästare (silvermärke 59, år 1981).

Benne Hedefalk Revisor

Sven Hultén Revisorsupplant

För kontakt med styrelsen e-posta gamlagrabbarna@gmail.com eller ring sekreteraren på 072-740 21 73

Medlemsavgiften är 150 kronor och sätts in på konto i Skandiabanken 9159-973259-0.