Styrelsen

Huvudstyrelsen är det högsta beslutande organet i Segeltorps IF och alla sektionsstyrelser lyder juridiskt under Huvudstyrelsen.

Styrelsen för verksamhetsåret 2023

Martin Hallin, ordförande

Vakant, sekreterare

Catalina Leoson, kassör

Christine Dartsch Nilsson, ledamot och representant för fotboll
Ann Vestermark, suppleant för d:o

Tobias Forsström, ledamot och representant för ishockey
Stefan Johansson, Suppleant för d:o

Henrik Eriksson, ledamot och representant för innebandy
Björn Ritzl, suppleant för d:o

Ove Mählkvist, ledamot 

Valberedningen:

Jessica Hallbeck, sammankallande

Michael Thunström

Alf Emmerdahl